Бюджет


Бюджет на ДГ Слънце за 2022г.

Бюджетен план на ДГ Слънце за 2022 г.

1. Отчет бюджет ДГ Слънце - 27 април 2022 г.

2. Отчет изв. бюджет ДГ Слънце - 27 април 2022 г.

3. Отчет бюджет ДГ Слънце - 07 юли 2022 г.

4. Отчет изв. бюджет ДГ Слънце - 07 юли 2022 г.

Бюджет на ДГ Слънце за 2021г.

1. Отчет бюджет ДГ Слънце - 16 април 2021 г.

2. Отчет изв.  бюджет  ДГ Слънце - 16 април 2021 г.

3. Сканирани отчети за второ тримесичие на бджета - 30.06.2021 г.

4. Отчет изв. бюджет ДГ Слънце - 28 октомври 2021 г.

5. Отчет бюджет ДГ Слънце - 28 октомври 2021 г.

6. Отчет бюджет -ДГ Слънце - 10 януари 2022 г.

7. Отчет изв.бюджет -ДГ Слънце - 10 януари 2022 г.

Бюджет на ДГ Слънце за 2020г.

1. ДГ Слънце - План бюджет - 07 април 2020 г.

2. ДГ Слънце - отчет изв.бюджет - 07 април 2020 г.

3. ДГ Слънце - отчет бюджет - 07 април 2020 г.

4. Отчет бюджет -м.Юни ДГ Слънце  с.Горско Ново село  - 311 – ДД и МД; 389-ДД - 08 юли 2020 г.

5. Отчет изв.бюджет -м.Юни ДГ Слънце  с.Горско Ново село  - дейност – 311 - 08 юли 2020 г.

6. Отчет бюджет м. Септември ДГ Слънце   Горско Ново село  дейност - 311  ДД и МД  389 ДД - 19 октомври 2020 г.

7. Отчет изв  бюджет  м. Септември ДГ Слънце   Горско Ново село   дейност - 311 - 19 октомври 2020 г.

8. Отчет бюджет  м Декември   ДГ Слънце   Горско Ново село - 18 януари 2021 г.

9. Отчет изв.  бюджет  м Декември   ДГ Слънце   Горско Ново село - 18 януари 2021 г.

 


Бюджетен на ДГ Слънце за 2019г.

1. Бюджетен план на ДГ Слънце за 2019г. - 02 април 2019 г.

2. Отчет на ДГ Слънце на бюджета за първото тримесечие на 2019г. - 22 април 2019 г.

3. Отчет на ДГ Слънце на бюджета за първото тримесечие на 2019г. - 22 април 2019 г.

4. Отчет на извънбюджет на ДГ Слънце към 30-06-2019г. - 17 юли 2019 г.

5. Отчет на бюджета на ДГ Слънце към 30-06-2019г. - 17 юли 2019 г.

6. Отчет на бюджета на ДГ Слънце към 30-09-2019г. - 17 октомври 2019 г.

7. Отчет на извънбюджет на ДГ Слънце към 30-09-2019г. - 17 октомври 2019 г.

8. отчет- ДГ Слънце - изв.бюджет -Проект - 17 януари 2020 г.

9. отчет- ДГ Слънце - изв.бюджет -ДФЗ - 17 януари 2020 г.

10. отчет- ДГ Слънце - бюджет -IV тр - 17 януари 2020 г.


Бюджетен на ДГ Слънце за 2018г.

1. Бюджетен план на ДГ Слънце за 2018г. - 24 април 2018 г.

2. Отчет на ДГ Слънце на бюджета за първото тримесечие на 2018г. - 24 април 2018 г.

3. ДГ Слънце - Отчет извънбюдж. ІІ- ро тримесечие - 18 юли 2018 г.

4. ДГ Слънце- Отчет бюдж. ІІ- ро тримесечие - 18 юли 2018 г.

5. ДГ Слънце - Отчет извънбюдж. IІІ- ро тримесечие - 22 октомври 2018 г.

6. ДГ Слънце- Отчет бюдж. ІІI- ро тримесечие -22 октомври 2018 г.

7. ДГ Слънце с.Горско Н.село -Годишен отчет -изв.бюджет - 16 януари 2019 г.

8. ДГ Слънце с.Горско Н.село- Годишен отчет -бюджет - 16 януари 2019 г.